PROJECTS
PROFILE
Alexia Anastasopoulou

Alexia Anastasopoulou

Maria Kyriazi

Maria Kyriazi

apk architects

apk architects

ASSOCIATES
Christina Giannarou

Christina Giannarou

Xaris Athanasopoulou

Xaris Athanasopoulou

Melpomeni Gentimi

Melpomeni Gentimi

Alexandros Polychronopoulos

Alexandros Polychronopoulos

PRESS
NEWS
CONTACT

ATHENS OFFICE

Thermopilon 3
15233
Chalandri
Athens

(0030) 210 7247811

info@apkarchitects.com
www.apkarchitects.com

CONTACT US