PROJECTS
PROFILE
Alexia Anastasopoulou

Alexia Anastasopoulou

Maria Kyriazi

Maria Kyriazi

apk architects

apk architects

ASSOCIATES
Xaris Athanasopoulou

Xaris Athanasopoulou

Melpomeni Gentimi

Melpomeni Gentimi

Alexandros Polychronopoulos

Alexandros Polychronopoulos

Xaris Athanasopoulou

Xaris Athanasopoulou

Melpomeni Gentimi

Melpomeni Gentimi

Alexandros Polychronopoulos

Alexandros Polychronopoulos

PRESS
NEWS
CONTACT

ATHENS OFFICE

Spefsippou 17
10675
Kolonaki
Athens

(0030) 210 7247811

info@apkarchitects.com
www.apkarchitects.com

CONTACT US